Creativitatea din Universitati

651x322_viitorul-cercetarii-si-inovarii-in-agricultura-europeana-dupa-2014-conferinta-usamv-iasi-3545

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” este o instituţie specializată de invăţământ superior în domeniile agronomic şi medical veterinar,  care a fost infiinţată in anul 1912. Structura academică cuprinde patru facultăţi: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie şi Facultatea de Medicină Veterinară.

Universitatea sprijină studenţii în acţiunile organizate de către Universitate şi de către studenţi. . Dispune de cinci reviste ştiinţifice cu editura “Ion Ionescu de la Brad”: ”Cercetări agronomice în Moldova”, “Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie”, “Lucrări ştiinţifice. Seria Horticultură”, “Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie”, “Lucrări ştiinţifice. Seria Medicină Veterinară”. Sunt organizate schimburi studenţeşti, sunt invitaţi profesori atât din afara ţării cât şi din ţară pentru a ţine anumite seminarii, Universitatea are proiecte în comun cu Universităţi de prestigiu din afară, sunt organizate concursuri studenţeşti cum ar fi Agronomiada, Seminarul de gătit etc

Revista facultăţii

“In cadrul Universităţii creativitatea studenţilor joacă un rol foarte important. Pentru ai stimula pe studenţi şi totodată pentru a le face cunoscute ideile, Universitatea  a pus bazele a cinci reviste , reprezentând cate o revistă la fiecare facultate în parte. Revista Cercetări agronomice în Moldova a fost înfiinţată pe doi decembrie 1967 la Iaşi. Revista publică diferite studii ştiinţifice din cadrul ştiinţelor agricole şi urmăreşte punerea în practică a rezultatel;or obţinute. Revista Lucrări ştiinţifice. Seria agronomie a fost înfiinţată în anul 1977, publicând recenzii şi lucrări originale din domeniile ştiinţe umanistice şi economice; cercetări fundamentale;  tehnologii agricole;  solul, apa şi protecţia mediului. Revista  “Lucrări ştiinţifice. Seria Horticultură” este o publicaţie bianuală,  cu o tradiţie de peste 50 de ani conţinând informaţtii despre domeniile tehnologii horticule  şi cerceri fundamentale, umanistice şi fundamentale. Revista Lucrări ştiinţifice. Seria Medicină Veterinară conţine comunicari de cazuri clinice şi articole de sinteză din domeniul Medicinei Veterinare. Revista Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie cuprinde cele mai multe date despre domeniile specifice creşterii animalelor şi a valorificării producţiilor , siguranţa alimentelor”, a declarat Gheorghe Solcan Prodecanul Facultăţii de Medicină Veterinară.

 Creaţia atristică

“Creativitatea nu are domenii de aplicare. Cine creează, are mintea liberă, pentru orice domeniu. Creaţia artistică de exemplu, este suplimentar stimulată prin realizarea unei noi galerii de artă  Iaşului, intitulată Galeria <Sala de Marmură>, situată în Aleea Sadoveanu nr. 8,  unde, de aproape un an în urmă, am organizat în calitate de om căruia ii place si arta, trei expoziţii de artă cu intrare liberă in holul Facultăţii de Medicină Veterinară, cu prezentări ale operelor de artă a mai mulţi artişti pictori, sculptori  şi/sau graficieni ieşeni, renumiţi actori ai acestei lumi a artelor vizuale. De asemeni, am organizat prezentarea artistică a unor studenţi de la UAGE “G.Enescu” fie cu intreaga orchestră invitată în Aula Magna a Universitatii noastre, fie invitate cvartete de coarde ale Facultăţii de Muzicologie”, a declarat Liviu Miron Decanul Faculăţii de Medicină veterinară.

Susţinerea studenţilor din partea facultăţii

Susţinerea există, am menţionat faptul că toate acţiunile organizate de noi pentru atragerea studenţilor au fost gratis, adăugând şi seri cu proiecţie de filme artistice, expoziţii de fotografie a studenţilor cu tematici impuse. Exista un concurs interacademic numit AGRONOMIADA care cuprinde toate aceste concursuri (sportive, culturale, ştiinţifice) de care m-aţi intrebat. Anul acesta, Agronomiada va avea loc în primavară la Timişoara şi pregătim echipele studenţeşti pentru concursurile stiintifice, artistice, sportive. Anul trecut, studenţii noştri din USAMV Iasi au obţinut calificative extrem de onorante. Participarea la Agronomiada  (în ţară) se suportă şi se premiază din veniturile Universităţii. Cel mai nou proiect organizat de către studenţi se numeşte Seminarul de gătit unde studenţii îşi demonstrează calităţile de gătit”, a declarat Liviu Miron Decanul Facultăţii de Medicină Veterinară.

Profesorii din afara Universităţii

“Pentru doctoranzi şi studenţii interesaţi din ciclul de licenţă, în anul 2012 au venit ca profesori invitaţi , d-l ing. Mircea Frunza, Director al Institutului Naţional de Inventică şi coordonatorul român al Programului european Patlib, d-l profesor dr. ing. Boris Plahteanu, un reputat inventator ieşean continuatorul tradiţionalei şcolii de inventică iniţiate de profesorul Belousov la Iaşi în urmă cu peste 40 de ani, profesori care sunt ‘planificaţi’ şi invitaţi şi în 2013 pentru prelegeri libere privind accesarea programelor şi a bazelor de date pentru documentarea în inventică şi inovare”, a declarat Costel Samuil prodecanul Facultăţii de Agricultură.

Schimburi studenţeşti

“Schimburi studenţeşti există între studenţii facultăţilor care au aceleaşi programe de sudii, din diverse centre universitare. Ca membri ai asociaţiei studenţilor veterinari, în anul precedent, au fost realizate vizite de câte o săptămână-zece zile, între facultatea din Iaşi şi cea de la Timişoara. Acum doi ani, studenţii au fost la Cluj”, a declarat Costel Samuil prodecanul Facultăţii de Agricultură.

Proiecte comune cu Universităţi de prestigiu din afară

“Avem proiecte comune cu 24 Universităti din Europa şi cu câteva din America. Ele vizează schimburi de documentare, de dezvoltare a abilităţilor, de practică sau de lucru în  echipe ştiinţifice. Oricând trebuie diversificate aceste relaţii pentru a ne putea perfecţiona metodele de lucru si pentru a aplica elemente de now-how degajate din experienţa altor colegi-cercetători sau cadre didactice cu care colaboram”, a declarat Liviu Miron Decanul Facultăţii de Medicină Veterinară.

Dezvoltarea creativităţii studenţilor

“Toate universităţile sunt inclinate spre dezvoltarea creativităţii studenţilor. Creativitatea este , detaliat urmarită înca din perioada prescolarităţii copiilor, pentru dezvoltarea unei gândiri armonioase. Cu atat mai mult, în epoca studenţiei, creativitatea determină studenţii să-şi dezvolte abilităţile în carieră, să renunţe la mediocritate şi să fie confidenţi unei direcţii de acţiune consolidată conştient dar cu efort, care să le asigure rezultate pe masură potenţialului lor creativ. Cred că studenţii percep creativitatea ca pe cel mai important instrument modelabil de care dispun şi implicit, modul de utilizare al acesteia, fie pentru business, fie pentru ştiinţă, fie pentru evaluarea competenţelor lor cu cele ale colegilor lor din spatiul european. Mereu am fost placut surprins de creativitatea studenţilor, care nu totdeauna a fost direct proprtional corelată cu inteligenţa sclipitoare sau neaparat cu nota zece. De aceea, găsesc în acest termen un motor al cunoaşterii fiinţei umane şi a posibilităţilor ei de exprimare într-o dinamică activă, indiferent de evoluţia societăţii sau a mediului înconjurător”, a declarat Costel Samuil prodecanul Facultăţii de Agricultură.

Strategii instituţionale de dezvoltare a creativităţii

“Surprinzător, răspunsul este din nou pozitiv, creativitatea ca strategie operaţională a existat şi există, prin atragerea studenţilor interesaţi în Centrul de Inovare Tehnologică, a cărui coordonare imi aparţne”, a declarat Liviu Miron Decamul Facultăţii de Medicină Veterinară..

Ca în orice Universitate, studenţii îşi dezvoltă creativitatea doar dacă vor, în cadrul programelor artistice organizate de către coordonatorii în domeniu. Creativitatea studenţilor  este susţinută de către Universitate şi prin anumite reduceri cum ar fi concursuri susţinute din fondurile Universităţii, proiecţii de film etc.

SURSE:

https://www.facebook.com/uaiasi

http://www.recolta.eu/viitorul-cercetarii-si-inovarii-in-agricultura-europeana-dupa-2014-conferinta-usamv-iasi/

                                                                                                       Olariu Mihaela